závazná přihláška – registrace

                       

                                                                                            číslo smlouvy:

Jazykové kurzy

Vít Vořechovský

Farského 1490

Tábor 390 02

IČ: 721 70 140

bankovní spojení: 78-1390660227/0100

telefon: 724 689 162

web: www.jedenjazyknestaci.wz.cz

email: jedenjazyknestaci@centrum.cz

 

zákazník – objednavatel

příjmení, jméno :

adresa:   

telefon:                                               email:

 

zákazník uzavírá tuto smlouvu :

jazyk               termín                          délka lekce         jednotková cena

 

 

 

vymezení výuky – rozsah:

 

název kurzu:                                              učebnice:

začátek kurzu:                                           úroveň:

místo výuky:

 

cena služeb:

jazykový kurz:    

učebnice:            

celkem:

 

časový rozvrh plateb:              

záloha:                      způsob: H      P   splatnost:               uhrazeno:

doplatek:                   způsob: H      P   splatnost:               uhrazeno:

doplatek:                   způsob: H      P   splatnost:               uhrazeno:

doplatek:                   způsob: H      P   splatnost:               uhrazeno:

doplatek:                   způsob: H      P   splatnost:               uhrazeno:

 

Prohlašuji, že jsem vzal na vědomí informace uvedené v příslušných studijních podmínkách, které jsou nedílnou součástí této smlouvy – přihlášky.

 

 

Datum:                             Podpis:                                     podpis zákazníka: