doporučené weby
překladatelské služby
jazykové kurzy
aktuality
kontakt
formuláře
Letní kurzy

jazykové kurzy

Pořádáme již čtvrtým rokem a tentokrát v prostorách Autoškoly
Zabloudil, 2.patro (Kollárova 2288, Tábor)
- každý všední den tři týdny v červenci od pondělí 9. července
2007 do pátku 27. července 2007
.
2 hodiny (2 x 45´) denně:
v červenci pouze ODPOLEDNÍ od 16.00 hod.
v srpnu DOPOLEDNÍ od 10.00 hod. ODPOLEDNÍ od 16.00 hod.

Kurz je určen pro budoucí maturanty a studenty se znalostí angličtiny
úrovně mírně pokročilé a vyšší, počítá se tedy se zvládnutou základní
gramatikou anglického jazyka.
Kurz bude ROZDĚLEN do třech tématických bloků, přičemž ani jednotlivé
hodiny na sebe převážně nenavazují (je tedy možné si zvolit délku kurzu dle potřeb).

Ve skupinách po max 8 studentech se budeme věnovat tématickým okruhům každodenního života
(např. media, films, communication at parties, chilhood...*), samozřejmě s rozšířenou slovní
zásobou a hlavně velkým důrazem na aktivní účast v hodině, tedy použitím mluveného jazyka.

cena kurzu 2.200,-

© copyright 2006 david komma gallery webmirror
menu